IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

TU1408 PDF Print

There are no translations available.

Transport powietrzny a rozwój regionalny/Air Transport and Regional Development (ATARD)


Sektor transportu lotniczego jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalizacji gospodarki. Wzrost poziomu ruchu doprowadził do przeciążenia, zarówno w dużych portach lotniczych, jak i w przestrzeni powietrznej, a jednocześnie do braku usług transportu powietrznego w wielu mniejszych, lokalnych portach lotniczych. Celem Akcji COST TU1408 ATARD jest zbadanie związku między transportem lotniczym a rozwojem regionalnym. Zyskiem z działań w ramach tego COStu  będzie lepsze zrozumienie ww. relacji w kontekście Europy. COST ten ma za zadanie stworzenie rekomendacji dla decydentów, które będą dotyczyły sposobu, w jaki infrastruktura i usługi transportu lotniczego powinny zostać poprawione w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej i spójności społecznej Europy.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it