TU1305 Print

There are no translations available.


Sieci społecznościowe a zachowania dotyczące podróży
/ Social networks and travel behaviour

W minionym dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), który miał znaczny wpływ na społeczeństwo.

Nowe technologie wpłynęły zarówno na pomiar zachowań dotyczących podróży, jak i na model społeczny tychże zachowań. Nastąpiło odejście od grup społecznych definiowanych przez lokalizację w kierunku indywidualnych sieci społecznych. Dostęp to szerokopasmowej telekomunikacji umożliwia tworzenie (w razie potrzeby), spersonalizowanych sieci, które wpływają na zachowania podróżnych. Niestety, badania nie nadążają za postępem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ nasze zrozumienie aktualnych zachowań komunikacyjnych jest ograniczone. Wykorzystywane obecnie modele planistyczne zapotrzebowania transportowego, są oparte na niewystarczającym zrozumieniu nowej struktury społecznej. Potrzebny jest nowy paradygmat transportowy dla ultra-zurbanizowanego, inteligentnego miasta.
Celem akcji COST TU1305 jest połączenie różnych grup naukowców pracujących na rzecz utworzenia takiego paradygmatu.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it