IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 343 PDF Print

There are no translations available.

COST 343 (Reduction in road closures by improved pavement maintenance procedures)
Poprawa procedur utrzymania nawierzchni w celu ograniczenia zamknięć ruchu drogowego

Ideą tej akcji jest stworzenie właściwej równowagi pomiędzy praktyką utrzymania nawierzchni, a kosztami ponoszonymi przez użytkowników, opóźnieniami podróży, zagrożeniami bezpieczeństwa. Badania nad projektem mają na celu dobór najwłaściwszych rozwiązań utrzymania nawierzchni oraz procedur dla sprawnej organizacji robót utrzymaniowych.

Projekt ma również wyznaczyć kierunki poszukiwań innowacyjności w dziedzinie utrzymania nawierzchni oraz stworzyć wskazówki dla przyszłych badań.

Więcej informacji:
prof. dr hab. inż. Mirosław Graczyk - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it