COST 345 Print

There are no translations available.

COST 345 (Procedures required for assessing highway structures)
Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich

Główne cele akcji to:

  • opracowanie uniwersalnych procedur i dokumentacji niezbędnej przy inspekcji i ocenie stanu istniejących obiektów infrastruktury drogowej – mostów, ścian oporowych, tuneli, przepustów,
  • dostarczenie kompleksowych danych na temat stanu, ilości i nośności obiektów inżynierskich w krajach uczestniczących w projekcie,
  • określenie alokacji środków budżetowych niezbędnych do utrzymania tych obiektów.

Więcej informacji:
http://cost345.zag.si/
mgr inż. Tomasz Wierzbicki - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it