IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 356 PDF Print

There are no translations available.

Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport EST / Zdefiniowanie środowiskowo mierzalnego zrównoważonego transportu

Cele:
• określenie zagregowanych wskaźników określających wpływ transportu na środowisko, oraz integracja tych wskaźników z procesami decyzyjnymi,
• utworzenie sieci europejskich jednostek badawczych i naukowych zajmujących się EST.