IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

E! 5432 ADDITIVE TO BITUMEN PDF Print

There are no translations available.

E! 5432 ADDITIVE TO BITUMEN

Wielofunkcyjny dodatek do asfaltów drogowych

Rozpoczęty w roku 2010 we współpracy z Politechniką Poznańską, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej oraz firmą Nynas AB (Szwecja).

Celem projektu jest podjęcie prac związanych z poprawą istniejącego stanu technicznego nawierzchni drogowych poprzez opracowanie nowego preparatu, odgrywającego rolę środka adhezyjnego i inhibitora starzenia się asfaltu.

Stosowanie „dodatku” może okazać się szczególnie uzasadnione w przypadku asfaltu porowatego. Mieszanka ta charakteryzuje się znacznie większą zawartością wolnych przestrzeni, przez co jest bardziej narażona na procesy starzeniowe. Proponowany program badań ma na celu ocenę efektywności stosowania „dodatku” do asfaltu porowatego pod względem właściwości podstawowych, funkcjonalnych oraz starzeniowych.

Asfalt porowaty został objęty normalizacją europejską oraz uwzględniony w polskich wymaganiach technicznych. Jest to specjalna mieszanka mineralno-asfaltowa, dotychczas nie stosowaną w Polsce na szeroką skalę. Do zalet tej technologii jest znaczne obniżenie hałaśliwości nawierzchni drogowych (efektywność porównywalna z ekranem akustycznym) oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu podczas opadów deszczu.

Więcej informacji dr inż. Wojciech Bańkowski, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it