Pepper Print

There are no translations available.

PEPPER (Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads)
Policyjne programy realizacji polityki wymuszania bezpiecznych zachowań kierowców na drogach europejskich

Projekt badawczy ma na celu poprawę efektywności ścigania wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym.

Planowany zakres prac badawczych dotyczy oceny systemów funkcjonujących obecnie w poszczególnych krajach, przeglądu najlepszych praktyk oraz oceny skuteczności nowych technologii z dziedziny Inteligentnego Systemu Transportu.

Więcej informacji:
dr inż. Jacek Malasek - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it