IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Scout PDF Print

There are no translations available.

SCOUT (Sustainable construction of underground transport infrastructure)
Zrównoważony sposób budowy podziemnych konstrukcji infrastruktury komunikacyjnej

Podziemne konstrukcje infrastruktury komunikacyjnej mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej . Projekt SCOUT podejmuje zagadnienie tuneli budowanych specjalną metodą odkrywkową w aspekcie ich projektowania i budowy.

Ta nowoczesne metoda opracowana w ramach projektu może pozwolić na zmniejszenie kosztów o około 30%. W międzynarodowym projekcie biorą także udział przedstawiciele przemysłu, co stwarza perspektywy szybkiego wdrażanie wyników.

Więcej informacji
dr inż. Bolesław Kłosiński - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it