Silence Print

There are no translations available.

SILENCE (Quiter Surface Transport)
Cichy transport powierzchniowy

Projekt dotyczy integracji metodologii, narzędzi symulacyjnych, technologii, a także systemów decyzyjnych służących obniżeniu natężenia hałasu wynikającego z systemu pojazd - infrastruktura transportowa. Szczególną uwagę poświęca eliminowaniu szkodliwych efektów hałasu. Jest on zgodny z celami Europejskiej strategii eliminowania hałasu.

Celem badawczym zadań, do których realizacji włączył się IBDiM, jest opracowanie właściwych procedur i wybór sprzętu stosowanego do identyfikacji wpływu na środowisko miejskie hałasu, którego źródłem są nawierzchnie drogowe różnego typu.

Więcej informacji:
http://www.silence-ip.org
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr inż. Dominika Jezierska - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it