IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

5 Ramowy Program
Tree PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
Samco PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
Samaris PDF Print
There are no translations available.


SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructures)
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej
Potrzeba objęcia studiami europejskimi materiałów stosowanych w infrastrukturze drogowej jest uzasadniona przez autorów projektu stanem sieci drogowej na terenie krajów wysokorozwiniętych – jej starzeniem się, ograniczonymi możliwościami rozwoju spowodowanymi niedostatecznym finansowaniem, a także względami ochrony środowiska.

Specjalna uwaga została poświęcona krajom Europy Centralnej, w których stan dróg odbiega od standardów europejskich.

Cele naukowe projektu:

 • sformułowanie zaleceń utrzymania dróg i obiektów inżynierskich spełniających warunki funkcjonalności, bezpieczeństwa, opłacalności i nieszkodliwości ekologicznej,
 • zbadanie możliwości stosowania innowacyjnych materiałów: środków do walki z korozją oraz materiałów do wzmacniania obiektów mostowych, tuneli i innych struktur inżynierskich,
 • aktualizacja inwentaryzacji obiektów inżynierskich w Europie,
 • opracowanie metod i procedur poprawy utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

IBDiM jest zaangażowany w projekcie SAMARIS w dwóch grupach tematycznych WP6 i WP15.

Grupa WP6 dotyczy analizy stosowania materiałów alternatywnych (wtórnych, odpadowych) w budownictwie drogowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizy najlepszych dostępnych wzorów stosowania tych materiałów w krajach Europy Zachodniej. Celem finalnym jest upowszechnienie najlepszych technologii w Europie.

Grupa WP15 zajmuje się tematyką przeglądów i utrzymania obiektów mostowych. Jej celem jest opracowanie metod i procedur dla zaawansowanych strategii utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

Więcej informacji:
http://samaris.zag.si/
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca dróg)
dr inż. Marek Łagoda - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca mostów)
mgr inż. Tomasz Wierzbicki - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca mostów)

 
Lifetime PDF Print
There are no translations available.


LIFETIME (Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures)
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności
Punktem wyjścia dla projektu i jego celem badawczym jest istniejąca sprzeczność między długim okresem użytkowania budynków i obiektów infrastruktury, a odpowiednio krótszym czasem, do którego stosują się metody projektowania i zarządzania oraz planowanie utrzymania.

Autorzy projektu wyznaczyli sobie zadanie stworzenia nowej dyscypliny wiedzy inżynierskiej: „inżynieria pełnego cyklu żywotności” (lifetime engineering), która realizować powinna następujące zadania w perspektywie rzeczywistego czasu użytkowania:

 • planowanie inwestycji,
 • zintegrowane projektowanie,
 • planowanie zintegrowanego zarządzania i utrzymania obiektów,
 • recykling.

Metodologia zintegrowanej inżynierii „żywotności” opiera się na parametrach technicznych, które powinny optymalizować i gwarantować spełnianie przez budowlę warunków funkcjonalności, efektywności ekonomicznej, ekologicznych i kulturowych.

Więcej informacji:
dr inż. Adewole Adesiyun – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Geotechnet PDF Print
There are no translations available.


GEOTECHNET (European Geotechnical Thematic Network)
Europejska sieć naukowa geotechniki
Sieć tematyczna, której głównym zadaniem jest zebranie i rozpowszechnienie wyników europejskich badań międzynarodowych i krajowych z zakresu geotechniki.

Jest ona tworzona w celu:

 • koordynacji prac badawczych w dążeniu do osiągnięcia bezpiecznego, ekonomicznie efektywnego i przyjaznego środowisku budownictwa,
 • przyspieszenia wdrażania Eurokodu 7 wprowadzającego innowacyjne i efektywne ekonomicznie metody projektowania,
 • sformułowania zaleceń poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót geotechnicznych,
 • przeglądu danych o katastrofach naturalnych, np. trzęsieniach ziemi, osuwiskach, podwoziach.

Więcej informacji:
dr inż. Bolesław Kłosiński - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2