IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Eco-Serve PDF Print

There are no translations available.


ECO-SERVE (European Construction in Service of Society)

Użyteczność społeczna budownictwa europejskiego

Celem badawczym projektu jest zrównoważenie rozwoju budownictwa i procesów technologicznych z korzyścią dla europejskiego przemysłu wydobywczego.

Zadania bezpośrednie projektu:

  • zredukowanie szkodliwego wpływu na środowisko przemysłu surowców budowlanych oraz budownictwa nawierzchni i innych obiektów z betonu
  • poprawa środowiska pracy w budownictwie z użyciem betonu,
  • zwiększenie produkcji i konkurencyjności w zakresie produkcji surowców i przemysłu
  • budowlanego oraz poprawa jakości, trwałości i żywotności nawierzchni i budowli betonowych

Więcej informacji:
dr inż. Adewole Adesiyun – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it