IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Geotechnet PDF Print

There are no translations available.


GEOTECHNET (European Geotechnical Thematic Network)
Europejska sieć naukowa geotechniki
Sieć tematyczna, której głównym zadaniem jest zebranie i rozpowszechnienie wyników europejskich badań międzynarodowych i krajowych z zakresu geotechniki.

Jest ona tworzona w celu:

  • koordynacji prac badawczych w dążeniu do osiągnięcia bezpiecznego, ekonomicznie efektywnego i przyjaznego środowisku budownictwa,
  • przyspieszenia wdrażania Eurokodu 7 wprowadzającego innowacyjne i efektywne ekonomicznie metody projektowania,
  • sformułowania zaleceń poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót geotechnicznych,
  • przeglądu danych o katastrofach naturalnych, np. trzęsieniach ziemi, osuwiskach, podwoziach.

Więcej informacji:
dr inż. Bolesław Kłosiński - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it