IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Lifetime PDF Print

There are no translations available.


LIFETIME (Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures)
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności
Punktem wyjścia dla projektu i jego celem badawczym jest istniejąca sprzeczność między długim okresem użytkowania budynków i obiektów infrastruktury, a odpowiednio krótszym czasem, do którego stosują się metody projektowania i zarządzania oraz planowanie utrzymania.

Autorzy projektu wyznaczyli sobie zadanie stworzenia nowej dyscypliny wiedzy inżynierskiej: „inżynieria pełnego cyklu żywotności” (lifetime engineering), która realizować powinna następujące zadania w perspektywie rzeczywistego czasu użytkowania:

  • planowanie inwestycji,
  • zintegrowane projektowanie,
  • planowanie zintegrowanego zarządzania i utrzymania obiektów,
  • recykling.

Metodologia zintegrowanej inżynierii „żywotności” opiera się na parametrach technicznych, które powinny optymalizować i gwarantować spełnianie przez budowlę warunków funkcjonalności, efektywności ekonomicznej, ekologicznych i kulturowych.

Więcej informacji:
dr inż. Adewole Adesiyun – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it