Samaris Print

There are no translations available.


SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructures)
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej
Potrzeba objęcia studiami europejskimi materiałów stosowanych w infrastrukturze drogowej jest uzasadniona przez autorów projektu stanem sieci drogowej na terenie krajów wysokorozwiniętych – jej starzeniem się, ograniczonymi możliwościami rozwoju spowodowanymi niedostatecznym finansowaniem, a także względami ochrony środowiska.

Specjalna uwaga została poświęcona krajom Europy Centralnej, w których stan dróg odbiega od standardów europejskich.

Cele naukowe projektu:

  • sformułowanie zaleceń utrzymania dróg i obiektów inżynierskich spełniających warunki funkcjonalności, bezpieczeństwa, opłacalności i nieszkodliwości ekologicznej,
  • zbadanie możliwości stosowania innowacyjnych materiałów: środków do walki z korozją oraz materiałów do wzmacniania obiektów mostowych, tuneli i innych struktur inżynierskich,
  • aktualizacja inwentaryzacji obiektów inżynierskich w Europie,
  • opracowanie metod i procedur poprawy utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

IBDiM jest zaangażowany w projekcie SAMARIS w dwóch grupach tematycznych WP6 i WP15.

Grupa WP6 dotyczy analizy stosowania materiałów alternatywnych (wtórnych, odpadowych) w budownictwie drogowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizy najlepszych dostępnych wzorów stosowania tych materiałów w krajach Europy Zachodniej. Celem finalnym jest upowszechnienie najlepszych technologii w Europie.

Grupa WP15 zajmuje się tematyką przeglądów i utrzymania obiektów mostowych. Jej celem jest opracowanie metod i procedur dla zaawansowanych strategii utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

Więcej informacji:
http://samaris.zag.si/
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca dróg)
dr inż. Marek Łagoda - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca mostów)
mgr inż. Tomasz Wierzbicki - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (część dotycząca mostów)