IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

7 Ramowy Program
Projekt UDRIVE PDF Print
There are no translations available.

Large scale naturalistic driving observations for safe and sustainable transport / Poprawa brd w wyniku badan kierowców w warunkach rzeczywistych

Komisja Europejska wymaga znacznej redukcji wypadkowości i zmniejszenia szkodliwego oddziaływania transportu drogowego na środowisko. Osiągnięcie tego celu wymaga przeprowadzenia badań, aby lepiej poznać wpływ zachowań kierowców na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poszerzenie wiedzy tym obszarze jest zadaniem projektu UDRIVE, korzystającego z wyników projektu PROLOGUE i wielu badań terenowych (Field Operation Tests).

Zakres projektu UDRIVE obejmuje:

1.    Prowadzenie europejskich badań zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych (ND)
2.    Utworzenie centralnej bazy danych gromadzonych w wyniku ND
3.    Prowadzenie analiz w zakresie:
­    - czynników ryzyka wypadkowości,
­    - rozproszenia i nieuwagi,
­    - chronionych użytkowników dróg,
­    - eco-drivingu.
4.    Wykorzystanie analiz w czterech obszarach:
­    - identyfikacja nowych możliwości pozyskiwania danych,
­    - wykorzystanie prostych DAS (systemy wspomagania kierowcy) do monitoringu zachowań kierowcy,
­    - lepsze wykorzystanie modeli zachowań kierowców do symulacji sytuacji ruchowych w transporcie drogowym,
­    - możliwość komercyjnego wykorzystania danych ND.
5.    Prawne i etyczne aspekty korzystania ze zgromadzonych danych.

Dane ND będą gromadzone przez 2 lata z 470 pojazdów (zmiana pojazdów po roku): 240 samochodów osobowych, 150 pojazdów ciężarowych i 80 motocykli. Wszystkie dane (m.in. filmy z kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz dane GIS) będą pozyskiwane w sposób ciągły, co pozwoli na znaczne poszerzenie wiedzy we wszystkich analizowanych obszarach badawczych.

19 partnerów projektu rekrutuje się z rożnych obszarów UE i reprezentuje różnorodnych interesariuszy. Członkami konsorcjum są zarówno przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy jak i eksperci z zakresu pozyskiwania i gromadzenia danych.

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 22 39 00 202

 

SZCZEGÓŁY BADANIA

NABÓR KIEROWCÓW

 
Projekt OPTIMISM PDF Print
There are no translations available.

 

OPTIMISM

Optimising passenger Transport Information to Materialise Insights for Sustainable Mobility / Optymalizacja sposobów zbierania i wykorzystywania danych dotyczących przemieszczania się pasażerów w na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności w Europie

 

Projekt OPTIMISM ma za zadanie opracowanie strategii i metodologii służących do optymalizowania funkcjonowania systemów transportowych w oparciu o współmodalność oraz rozwiązania teleinformatyczne – ICT (ICT – Information and Communication Technologies). Przy realizacji tego celu ważne jest także jednoczesne uwzględnienie współczesnych potrzeb użytkowników systemów transportowych oraz potrzebę wdrażania rozwiązań proekologicznych.

 

Głównym celem projektu OPTIMISM jest dostarczenie udokumentowanego naukowo wglądu w systemy transportowe oraz wybory sposobów podróży poszczególnych użtywkoników tych systemów. Zostanie to wykonane poprzez analizę zachowań społecznych oraz istniejących wzorców i modeli mobilności i modeli biznesowych. Zbadanie tych zagadnień pozwoli na lepszą identyfikację przyszłych zmian w potrzebach użytkowników systemów transportowych co będzie skutkowało wdrażaniem zrównoważonych modeli podróżowania pozwalających na efektywne, bezpieczne i przyjazne środowisku podróżowanie po europejskim systemie transportowym,

Działania
W ramach projektu OPTIMISM  zostaną wykonanie trzy główne działania:
1. Identyfikacja różnic w dostępnych danych na temat zachowań i motywów podróżnych oraz ich harmonizacja. \
2. Zdefiniowanie czynników popytu i podaży które kształtują systemy transportowe i modele mobilności.
3. Zdefiniowanie potencjału dekarbonizacji systemów transportowych oraz zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju

Cele
Projekt OPTIMISM ma za zadanie przyczynić się do rozwoju zrównoważonych systemów transportowych w Europie poprzez lepsze zrozumienie zachowań i motywów ich użytkowników. Do szczegółowych celów projektu należą:
• Zebranie, analiza oraz harmonizacja dostępnych danych statystycznych na temat odbywanych podróży
• Identyfikacja i klasyfikacja kluczowych czynników kształtujących popyt na różne środki transportu i rodzaje odbywanych podróży,
• Ocena wpływu współmodalności oraz rozwiązań teleinformatycznych (ICT) na transport pasażerski, ze szczególnym uwzględnieniem efektów środowiskowych
• Opracowanie technik modelowych umożliwiających wdrażanie nowych rozwiązań dla obsługi systemów transportowych
•  Opracowanie rekomendacji dotyczących strategii, technologii oraz metodologii dla integracji i optymalizacji systemów transportowych wspierających rozwój zrównoważonego transportu w Europie

Oczekiwane rezultaty
Dzięki naukowej analizie zachowań społecznych, modeli mobilności i modeli biznesowych projekt OPTIMISM zaproponuje zestaw strategii, rekomendacji oraz narzędzi politycznych służących do integracji i optymalizacji systemów transportowych.

 

 

Czas trwania: 1.10.2011 - 31.10.2013

Kontakt:

dr Agnieszka Łukasiewicz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
INCRIS PDF Print
There are no translations available.

 


Improving International Cooperation and R&D Road Infrastructure Strategy for Ukraine / Udoskonalenie Współpracy Międzynarodowej oraz Strategia Rozwoju Infrastruktury Drogowej dla Ukrainy

INCRIS to projekt typu Akcja Koordynująca i Wspierająca (Coordination and Support Action - CSA), realizowany w ramach  7 Programu Ramowego „Możliwości” (konkurs FP7-INCO-2011-6). Realizowany jest w latach 2011-2014. Jego celem jest pomoc Ukraińskiemu Instytutowi Badawczemu Dróg (DNDI – Shulgin State Road Research Institute) w nawiązaniu efektywnej współpracy z europejskimi ośrodkami badawczymi. W jego ramach planowane jest opracowanie strategii rozwoju infrastruktury drogowej dla Ukrainy oraz zorganizowane szkoleń i kursów menadżerskich dla potencjalnych uczestników innych projektów realizowanych w ramach 7PR UE.

Kolejnym zadaniem jest wsparcie uczestnictwa ukraińskich naukowców w konferencjach i seminariach międzynarodowych.

Partnerzy:

DNDI – Shulgin State Road Research Institute, Ukraina (koordynator)

FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), Belgia

IBDiM – Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Polska

VTI – Swedish National Road and Transport Research Institute, Szwecja

KTI – Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd., Węgry

 

Czas trwania: 1.12.2011 - 31.05.2014

 

Więcej informacji:

Monika Kowalska-Sudyka, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Agnieszka Łukasiewicz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
PERSUADE PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
Re-road PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2