IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

LABIM PDF Print

There are no translations available.

LABIM  -  Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej hydroizolacji labiryntowej przeznaczonej do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym. Idea nowej hydroizolacji bazuje na rozwiązaniu wykorzystującym koncepcję kanalików w izolacyjnej papie dachowej, która jednak nie odpowiada warunkom nawierzchni drogowej, ze względu na bardzo duże obciążenia mechaniczne, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz horyzontalną geometrię nawierzchni. Nowa hydroizolacja będzie charakteryzować się minimalnym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni pomostów obiektów mostowych.

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą ICOPAL  i Politechniką Warszawską.

Czas trwania projektu: 01.07.2014-28.02.2017

Więcej informacji: prof. Barbara Rymsza, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 3