IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

InnGA PDF Print

There are no translations available.

InnGA - Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej

 

Celem projektu jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych (mma), które zawierają w swoim składzie możliwie największą ilość przetworzonego destruktu asfaltowego tj. granulatu asfaltowego.

W projekcie w ramach badań przemysłowych przewiduje się przeprowadzenie badań umożliwiających opracowanie procedur zarządzania destruktem asfaltowym oraz technologii jego wykorzystania w produkcji mma.


Planuje się wykonanie modyfikacji oprzyrządowania wytwórni mma, tak by możliwe było dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią. Prace rozwojowe będą dotyczyły opracowania procedur oraz wymagań produkcyjnych na przykładzie serii próbnej i monitoringu ułożonego odcinka prototypowego. Wdrożenie projektu realizowane będzie przez przeszkolenie pracowników działu drogowego partnera przemysłowego oraz przygotowanie ofert.

 

Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Budimex S.A., Politechnika Warszawska.

 

Więcej informacji: prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski: tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech