IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

System kontrolowania dyssypacji energii w drogowych osłonach energochłonnych PDF Print

There are no translations available.

Celem projektu jest opracowanie nowych, innowacyjnych osłon energochłonnych o kontrolowanym, progresywnym pochłanianiu energii prowadzące do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Projekt realizowany przez konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna, IBDiM, Inter Metal Sp.z o.o.

Czas realizacji: 26.11.2012 - 31.12.2013

 

Więcej informacji: dr Andrzej Kiczko, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it