IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekty realizowane z funduszy strukturalnych
There are no translations available.

 

Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów
Ściana FGB


Projekt zakłada opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu.

Prace geoinżynieryjne należą do najtrudniejszych w całym procesie budowlanym. Wymagają one ogromnego doświadczenia zarówno projektowego jak i wykonawczego. Prace te często wiążą się z potrzebą wywozu gruntu, wprowadzaniem niekorzystnych drgań, naruszeniem stanu gruntu rodzimego, co jest uciążliwe dla otaczającego środowiska. Jednym ze sposobów modyfikacji właściwości gruntu, częściowo eliminującym wspomniane negatywne oddziaływania, jest wprowadzanie do niego zaczynu cementowego. Dzięki takiemu zabiegowi powstaje kompozyt zwany gruntobetonem, z którego wykonywane są między innymi palisady z kolumn DSM. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu.

Innowacyjny materiał i technologia przyczynią się do nowego spojrzenia na spektrum zastosowań tego typu konstrukcji. Jednym z celów projektu jest dokładne rozpoznanie właściwości mechanicznych i technologicznych gruntobetonów wytwarzanych na bazie nowoczesnych spoiw mineralnych. Zasadniczą jednak innowacyjną modyfikacją materiałową będzie wprowadzenie do mineralnej matrycy gruntobetonowej zbrojenia rozproszonego w postaci syntetycznych włókien pochodzących z materiałów odpadowych.

Projekt swym zakresem obejmować będzie obszerny program badań przemysłowych, dających pełne rozpoznanie co do jakościowego i ilościowego wpływu zmiennych czynników materiałowych na właściwości kompozytów oraz dostosowanie istniejących zasobów technicznych do pracy z zaczynem cementowym zawierającym zbrojenie rozproszone. Planowane działania obejmują badania przemysłowe realizowane w skali laboratoryjnej i pół-technicznej. Ostatnim etapem projektu będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu obudów wykopów z fibrogruntocementu w rzeczywistych warunkach gruntowych.


Całkowita wartość projektu (zł): 5.846.712,54 zł
Dofinansowanie projektu z UE (zł): 4.619.274,36 zł
Termin realizacji: 2016-2018

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
SOLEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Mirosław Kos "Ślusarstwo"

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://fibrogruntobeton.pl/

Wiodącą rolę w IBDiM odgrywa Zakład Geotechniki.

Kontakt: mgr inż. Piotr Rychlewski, tel. 22 39 00 172, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Projekt w ramach POIR 2014-2020 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne":

 
Usługa dostawy pojazdów testowych używanych w badaniach zderzeniowych (ZP-19) PDF Print
There are no translations available.

Usługa dostawy pojazdów testowych używanych w badaniach zderzeniowych (ZP-19)

załączniki:
ZNIZWR
Zaproszenie do negocjacji
Protokół z negocjacji

 
Konkurs ofert na dostawę elementów barier ochronnych PDF Print
There are no translations available.

Konkurs ofert na dostawę elementów barier ochronnych.

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Wybór oferty najkorzystniejszej

 
Konkurs ofert na dostawę urządzeń typu:moduł nastawnika, sterownik plc, rejestrator prędkości PDF Print
There are no translations available.

Konkurs ofert na dostawę urządzeń typu:moduł nastawnika, sterownik plc, rejestrator prędkości

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Wybór oferty najkorzystniejszej

 
Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd) PDF Print
There are no translations available.

Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd).

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferta 1

Oferta 2

Wybór oferty najkorzystniejszej

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3