IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd) PDF Print

There are no translations available.

Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd).

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferta 1

Oferta 2

Wybór oferty najkorzystniejszej