IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Kierownik Zakładu
prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
,
tel. 22 390 0 403Kierownik

Pracowni Materiałów Asfaltowych
Z-ca Kierownika Zakładu
mgr inż. Renata Horodecka,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 22 390 0 405
Kierownik
Pracowni Nawierzchni Asfaltowych

dr inż. Maciej Maliszewski,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
tel. 22 390 0 402


Kierownik
Pracowni Oznakowania Dróg

mgr Paweł Skierczyński,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
tel. 22 390 0 407

Zakład Technologii Nawierzchni

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z nawierzchniami drogowymi. W zakres działalności Zakładu wchodzą obszary związane z szeroko pojętą technologią nawierzchni drogowych, w szczególności asfaltowych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakład prowadzi badania materiałów i wyrobów budowlanych, które są realizowane w trzech laboratoriach akredytowanych. Bogate wyposażenie umożliwia prowadzenie badań laboratoryjnych oraz terenowych. Eksperci Zakładu opracowują opinie i ekspertyzy techniczne i sądowe, zajmują się doradztwem technicznym oraz projektowaniem nawierzchni drogowych. Uczestniczą również w procesach związanych z certyfikacją wyrobów budowlanych, opracowywaniem rekomendacji oraz krajowych i europejskich ocen technicznych. Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, współpracuje z administracją drogową, zarządcami dróg, producentami, firmami wykonawczymi, biurami projektowymi oraz innymi jednostkami naukowymi. Pracownicy naukowi uczestniczą w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach naukowych.