Patronaty Print

There are no translations available.

 

Patronaty udzielone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

 

PATRONATY 2019

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Przepusty i przejścia dla zwierząt"

Organizator: nbi media

 

Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2019

Seminarium "Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019"

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Sterowanie ruchem drogowym - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2019"

Organizator: Media Pro

 

 

 

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG2019

Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

 

XI edycja nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Organizator: miesięcznik Przetargi Publiczne

 

III Konferencja Drogowo-Mostowa "Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów"

Organizator: Elamed

 

VII Kongres Infrastruktury Polskiej 2019

Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

 

V edycja seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

Organizator: CBE Polska

 

Konferencja "Przejazdy kolejowo-drogowe 2019 – Nowe technologie w budowie, eksploatacji i zarządzaniu bezpieczeństwem"

Organizatorzy: Fundacja ProKolej, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Konferencja "Infrastruktura Polska i Budownictwo"

Organizator: Executive Club

 

Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w projektowaniu budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" - NOVDROG’19

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

ARCHIWUM