IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Informacje PDF Print

There are no translations available.

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO

Koordynator INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

Polska Platforma Technologiczna Transportu Drogowego powstaje zgodnie z:

  • założeniami rozwoju naukowo-technicznego Unii Europejskiej zawartymi w Strategii Lizbońskiej oraz
  • Europejską Inicjatywą dla Rozwoju zdefiniowaną przez Radę  Europejską w 2003 roku, która grupuje najważniejsze instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny publiczne i prywatne - w platformy technologiczne.

Platformy krajowe służyć będą osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie  publiczno – prywatnym, a także poprzez współpracę z europejskimi platformami technologicznymi.

Misja Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego

Misją Platformy Transportu Drogowego jest rozwijanie skutecznych warunków i metod tworzenia, badania oraz wdrażania innowacyjnych technologii w dążeniu do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze budownictwa i transportu drogowego, a także przyspieszenia zrównoważonego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej oraz transportu drogowego.