IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Perspektywy współpracy europejskiej PDF Print

There are no translations available.

Polska Platforma Technologiczna Transportu Drogowego będzie operować w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez udział w pracach Światowego Stowarzyszenia Drogowego (WRA), Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa (FEHRL), Forum Europejskich Instytutów Badawczych Ruchu Drogowego (FERSI) oraz innych organizacji i podmiotów z obszaru infrastruktury drogowej i transportu kołowego, jak te, które są zrzeszone w Europejską Radę Doradców Badań Transportu Drogowego (European Road Transport Research Advisory Council, ERTRAC).

Zostaną wykorzystane oraz rozwijane dotychczasowe doświadczenia we współpracy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych ujętych w ramy programów ramowych KE, akcji COST, programu EUREKA, a także innych projektów generowanych przez ww. organizacje drogowe, mających na celu np. harmonizację metod badawczych, sprzętu laboratoryjnego, koordynację badań, transfer technologii w skali europejskiej lub globalnej.

Jako szczególnie ważne będą uznane projekty o tematyce zbieżnej z priorytetowymi tematami badawczymi Platformy Drogowej takie, jak realizowane obecnie:

W ramach 5.PR - SAMARIS - Sustainable and Advanced Materials for Road InfraStructures, ECO-SERVE - European Construction in Service of Society, TREE - Transport Research Equipment in Europe, GEOTECHNET - European Geotechnical Thematic Network, LIFETIME - Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures, SAMCO - Structural Assessment Monitoring and Control,

W ramach 6.PR - SCOUT - Sustainable Construction of Underground Transport Infrastructure, INTRO - Intelligent Roads, SILENCE - Quiter Surface Transport,

W ramach akcji COST - COST 343-Reduction in road closures by improved pavement maintenance procedures, COST 348–Reinforcement of Pavements with Steel Meshes and Geosynthetics, COST 350-Integrated Assessment of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure, COST 351-Water movement in road pavements and embankments, COST 352 IVIS-Influence of modern in-vehicle information system on road safety requirements, COST 353 Winter service strategies for increased European road safety, COST 354 Performance Indicators for Road Pavements, COST 355 Changing behavior towards a more sustainable transport system.

Platforma ”drogowa” realizować będzie cele wyrażone w Strategic Research Agenda (SRA)
oraz w Strategicznym Europejskim Programie Badań Drogowych (SERRP), a więc respektować nadrzędne idee dotyczące transportu w UE, którymi są:
  • Zrównoważony rozwój
  • Bezpieczeństwo na drogach
  • Ochrona środowiska.