IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Priorytetowe tematy badawcze PDF Print

There are no translations available.

1.  Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej:

 • Materiały i technologie
 • Wpływ na środowisko pracy i środowisko naturalne
 • Materiały alternatywne (produkty uboczne i odpady przemysłowe)
 • Modelowanie konstrukcji nawierzchni i konstrukcji inżynierskich
 • Interakcja pojazd – nawierzchnia, pojazd – obiekt inżynierski
 • Walidacja w warunkach rzeczywistych – przyśpieszone badania w skali rzeczywistej (wykorzystanie doświadczeń i urządzeń badawczych w krajach UE)

2.  Nowoczesne systemy efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową i mostową:

 • Diagnostyka
 • Zarządzanie na podstawie wiarygodnych danych z pomiarów diagnostycznych
 • Systemy ważenia pojazdów w ruchu (most jako waga)
 • Własne modele degradacji stanu konstrukcji uwzględniające warunki:
  • materiałowe
  • technologiczne
  • klimatyczne
  • obciążenia ruchem
 • Strategie utrzymania sieci drogowej i obiektów mostowych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego

3.  Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym:

 • Telemetria i teledetekcja drogowa
  • Sensory drogowe
  • Urządzenia monitoringu drogi (mobilne i stacjonarne)
 • Teleinformatyka drogowa
  • Systemy transmisji danych
  • Systemy eksperckie
  • Systemy analityczne
  • Systemy czasu rzeczywistego.