IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wiodące technologie sektora przemysłowego PDF Print

There are no translations available.

Budownictwo drogowe jest gałęzią przemysłu skupiającą wiele technologii obejmujących produkcję i stosowanie takich materiałów jak: asfalt naftowy, spoiwa hydrauliczne (cement, wapno), kruszywa mineralne (naturalne i sztuczne), materiały alternatywne (produkty uboczne i odpady przemysłowe: kruszywo i gruz betonowy, popioły lotne, łupki węglowe, granulat gumowy ze zużytych opon samochodowych).

Budowa nawierzchni dróg obejmuje przede wszystkim technologie nawierzchni asfaltowych (około 97%) i technologie nawierzchni betonowych (około 3%).

W budownictwie mostowym dominują technologie betonu cementowego oraz stali.

Zarówno w budownictwie drogowym, jak i mostowym notuje się w ostatnich latach ogromny rozwój materiałowy i technologiczny. Dotyczy to opracowania nowych materiałów i technologii z uwzględnieniem:
  • Podwyższonych wymagań dotyczących nośności i trwałości obiektów
  • Oszczędności zasobów naturalnych i możliwości stosowania materiałów alternatywnych
  • Recyklingu materiałów z istniejących obiektów drogowych i mostowych.
Pod względem dwóch ostatnich celów budownictwo drogowe jest wyjątkowo atrakcyjne, dając ogromne możliwości racjonalnego zagospodarowania materiałów alternatywnych.

Technologie związane z inteligentnymi systemami transportu to przede wszystkim telekomunikacja – systemy transmisji danych, łącza danych, teleinformatyka – oprogramowanie systemów, optyka i optoelektronika – znaki zmiennej treści, tablice świetlne, kamery, mikroelektronika – układy sterowania, czujniki.