IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Projekty krajowe

  1. InnGa - „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej”, 2015-2018. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach III Konkursu Innotech, Lider projektu
  2. Techmatstrateg - „Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną”, 2018-2020, NCBiR,
  3. RID-I/6 – „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”, 2016-2018, NCBiR/GDDKiA, Lider projektu
  4. RID-I/25 – „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych”, 2016-2018, NCBiR/GDDKiA,
  5. RID-3B - Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2016-2018, NCBiR, GDDKiA
  6. RID-I/36 - „Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”, 2016-2019, NCBiR, GDDKiA
  7. NGAM2 „Opracowanie innowacyjnej technologii termicznego spajania nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem aplikatora mikrofalowego”, 2013-2015 Narodowe Centrum badań i Rozwoju, Lider projektu
  8. CiDRO – „Innowacyjna technologia nawierzchni drogowej o obniżonej emisji hałasu”, NCBiR, 2010-2015,
  9. MMAC - „Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność budowy nawierzchni asfaltowych”, NCBiR, 2010-2012
Inne projekty realizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów