IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Zakład Technologii Nawierzchni - pracownicy

Kierownik Zakładu
prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski
tel. (22) 39 00 403, fax (22) 814 50 28
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika Zakładu
mgr inż. Renata Horodecka
tel.  (22) 39 00 405, fax  (22) 814 50 28
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pracownia Materiałów Asfaltowych


Kierownik Pracowni: mgr inż. Renata Horodecka, tel.  (22) 39 00 405, fax  (22) 814 50 28, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, tel. (22) 39 00 408, fax (22) 814 50 28, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, tel. (22) 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
prof. IBDiM dr hab. inż. Marcin Gajewski, tel. (22) 39 00 401, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr inż. Dominika Maliszewska, tel. (22) 39 00 402, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Krzysztof Mirski, tel. (22) 39 00 401, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mgr Dariusz Jasiński, tel. (22) 39 00 425
Tomasz Michalski, tel. (22) 39 00 425
mgr inż. Ewa Targowska-Lech, tel. (22) 39 00 437

Pracownia Nawierzchni Asfaltowych

Kierownik Pracowni: dr inż. Maciej Maliszewski,  tel. (22) 39 00 402,  fax (22) 814 50 28,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy   
Jacek Biegajski, tel. (22) 39 00 425
Artur Ciećwierz, tel. (22) 39 00 425
Wojciech Kowalczyk, tel. (22) 39 00 425
inż. Rafał Rembelski, tel. (22) 39 00 425

Pracownia Oznakowania Dróg


Kierownik Pracowni: mgr Paweł Skierczyński, tel. (22) 39 00 407, fax  (22) 814 50 28, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Pracownicy
Michał Bednarczyk, tel. (22) 39 00 430
Halina Leśniewicz, tel. (22) 39 00 429
mgr inż. Rafał Lusa, tel. (22) 39 00 406, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it