IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Programy COST PDF Print

There are no translations available.

Programy COST  
(European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research)

COST TU1204
Miasta przyjazne ludziom w dobie nowoczesnych technologii

COST TU1209
Analiza równości w transporcie: ocena i wdrożenie kryteriów równościowych w planowaniu transportu (TEA)

COST TU1408
Transport powietrzny a rozwój regionalny

COST TU1305
Sieci społecznościowe a zachowania dotyczące podróży

COST CA16121
Od gospodarki współdzielenia do gospodarki opiekuńczej: badanie społeczno-technicznych aspektów gospodarki opartej na współpracy

COST TU 1208
Zastosowania georadaru w inżynierii cywilnej

COST TU 1103
Organizacja bezpiecznego ruchu tramwajowego w przestrzeni miejskiej

COST TU 1102
Wzrost efektywności bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz proekologicznych zachowań kierowców w wyniku wdrażania autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego

COST TU 1003
Efektywne zaprojektowanie i realizacja dużych projektów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej

COST TU 1001
Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Transporcie: Trendy i Teoria

COST TU 0804
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach podróży oraz analiza zbiorów danych o ruchu pod kątem harmonizacji badań na poziomie europejskim, uwzględniająca charakterystykę użytkowników infrastruktury transportowej

COST TU 0702
Monitorowanie w czasie rzeczywistym niekorzystnych warunków pogodowych, nadzór i kontrola w ramach sieci

COST TU 0602
Gospodarka przestrzenna i polityka transportowa jako narzędzia zrównoważonego rozwoju

COST 358
Rozwiązania jakościowe dla pieszych

COST 356
Zdefiniowanie środowiskowo mierzalnego zrównoważonego transportu

COST 355
Zmiany zachowań komunikacyjnych w zrównoważonym systemie transportu

COST 354
Wskaźniki funkcjonalne stanu nawierzchni drogowej

COST 353
Strategie zimowego utrzymania zwiększające bezpieczeństwo na drogach Europy

COST 352 IVIS
Wpływ nowoczesnych systemów informacji drogowej instalowanych wewnątrz pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego

COST 351
Przepływ wody w nawierzchniach i nasypach drogowych

COST 350
Zintegrowana ocena oddziaływania ruchu oraz infrastruktury transportowej na środowisko

COST 348
Zbrojenie nawierzchni siatkami stalowymi i geosyntetykami

COST 345
Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich

COST 343
Poprawa procedur utrzymania nawierzchni w celu ograniczenia zamknięć ruchu drogowego