Zespół redakcyjny kwartalnika Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej Print

There are no translations available.

Zespół redakcyjny kwartalnika Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej

prof. dr inż. Jan Pachowski - przewodniczący

 

 

dr inż. Wojciech Bańkowski - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Jerzy Godek  - redaktor merytoryczny
mgr Justyna Kiljan-Walerzak - sekretarz redakcji
mgr Elżbieta Danielewicz,
mgr inż. Konrad Jabłoński,
inż. Mirosław Kossakowski
mgr inż. Maciej Maliszewski,
mgr inż. Andrzej Rajkowski