Piękno Mostów/Beauty of Bridges Print

There are no translations available.

Niniejsza publikacja otrzymała wyróżnienie specjalne w Konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – TECHNICUS 2015 za wysoki poziom merytoryczny oraz szatę edytorską.


W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 75) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana dwujęzyczna polsko-angielska monografia Grażyny i Marka Łagodów „Piękno mostów / Beauty of bridges”.


We wstępie książki autorzy piszą: „Niniejsza monografia odnosi się do postrzegania obiektów mostowych przede wszystkim w aspekcie estetycznym. Celowo nie rozgraniczamy mostów według typów konstrukcji, traktując wszystkie jako podmioty wywołujące wrażenia u postronnych obserwatorów. Z uwagi na wiele powstałych w ostatnich latach, bardzo dobrych publikacji monograficznych, poświęconych konstrukcjom mostowym podwieszonym i wiszącym, które stanowią same w sobie bardzo szeroki i interesujący temat, obiekty te celowo nie były przedmiotem naszych bardziej szczegółowych rozważań w tej monografii.
Również nie było naszym celem przekazanie Czytelnikowi zbioru prawideł, według których należy projektować piękne mosty. Staraliśmy się zwrócić uwagę na efekty pewnych działań i czynniki wpływające na postrzeganie tych wspaniałych dzieł sztuki inżynierskiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele stwierdzeń zostanie ocenionych jako subiektywne, ale w książce tej idzie raczej o zwrócenie uwagi, uczulenie Czytelnika na inne aspekty niż techniczne w procesie projektowania i oceniania wyglądu obiektów mostowych”.


Spis treści:

1.   Wstęp / Introduction
2.  Szkic rozwoju mostowych form konstrukcyjnych od starożytności do czasów współczesnych / Bridge structural forms development sketch from Antiquity to the Contemporary Era
3.   Pojęcie piękna na przestrzeni wieków / The beauty comprehension over the centuries
4.   Przeżycie estetyczne / Aesthetic experience
5.   Budowa autostrad – nowe wyzwanie mostownictwa /Motorways erection – new challenge for bridge engineering
6.   Kształtowanie środników dźwigarów głównych w obiektach mostowych / Moulding of main girder web in bridge structures
7.   Wykorzystanie elementów rurowych do konstruowania pięknych mostów / Beautiful bridge structures designing with the use of tube elements
8.   Mosty miejskie – wybrane zagadnienia kształtowania i budowy / Chosen issues of city bridges designing and erection
9.   Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej / Modern timber bridge structures
10. Współczesne aspekty estetyczne kształtowania obiektów mostowych / The contemporary aesthetic aspects of bridge structures formation
11. Zakończenie / Conclusion
12. Literatura / References
13. Literatura uzupełniająca / Supplementary references


Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 75, 296 stron

Cena 100 zł netto +5% podatek VAT (bez kosztów wysyłki)

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it