IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Leszek Rafalski - Podbudowy drogowe PDF Print

There are no translations available.

Podbudowy są ważnymi elementami konstrukcji nawierzchni drogowych. Ich zasadniczym zadaniem jest zmniejszenie naprężeń powstających od obciążeń eksploatacyjnych w górnych warstwach nawierzchni, które są przekazywane na podłoże. Ponadto podczas budowy drogi na podbudowy może także oddziaływać obciążenie technologiczne, które również powinno być uwzględniane w projektowaniu podbudowy. W pracy przedstawiono zasady uwzględniania tych obciążeń przy projektowaniu warstw podbudów. Ponadto omówiono wpływ właściwości podbudów na wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych.

Na podbudowy drogowe działają czynniki klimatyczne, a mianowicie: wysokie temperatury dodatnie, niskie temperatury ujemne i cykle zamrażania-odmrażania. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących tych zagadnień, a szczególną uwagę zwrócono na problem temperatury ujemnej i jej wpływ na zmiany właściwości podbudów.

Podbudowy drogowe wykonuje się z wielu materiałów. W pracy przedstawiono tradycyjne materiały i technologie wykonywania podbudów oraz nowe rozwiązania. Uwzględniono materiały odpadowe oraz wpływ technologii na uzyskiwane cechy podbudów. Omówiono również najnowsze badania materiałów stosowanych do podbudów oraz przedstawiono aktualne kierunki badań dotyczących podbudów.


Spis treści

Ważniejsze oznaczenia

1. Wstęp  
2.  Obciążenia działające na podbudowy drogowe      
2.1. Obciążenia technologiczne           
2.2. Obciążenia eksploatacyjne           
3.  Oddziaływania klimatyczne na podbudowy drogowe         
4. Podbudowy z kruszyw naturalnych 
5. Podbudowy z betonu asfaltowego i piasku otoczonego asfaltem     
6. Podbudowy z betonu cementowego
7. Podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem  
8. Podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem     
9. Podbudowy z mieszanek mineralno-emulsyjnych
10. Podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
11. Podbudowy z mieszanek mineralnych z asfaltem spienionym
12. Podbudowy z odpadów elektrownianych  
13. Podbudowy z żużli hutniczych       
14. Podbudowy z odpadów powęglowych     
15. Podbudowy z przekruszonych konstrukcji betonowych  
16. Porównanie podbudów z różnych materiałów  
17. Kierunki badań podbudów     

Streszczenie / Summary         

Bibliografia

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it