IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zbigniew Kledyński, Leszek Rafalski - Zawiesiny Twardniejące PDF Print

There are no translations available.

W serii Studia z zakresu inżynierii, wydawanej przez Polską Akademię Nauk, została opublikowana monografia pt. Zawiesiny twardniejące, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska.

Autorami monografii są: prof. Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorzy przedstawiają wyniki badań własnych oraz innych badaczy zajmujących się zawiesinami twardniejącymi. Omawiają definicję i klasyfikację zawiesin. Prezentują charakterys-tykę poszczególnych składników zawiesin twardniejących oraz właściwości zawiesin w stanie płynnym i po związaniu. Analizują trwałość zawiesin. Opisują metody projektowania składu zawiesin oraz zasady kontroli jakości ich wytwarzania i wbudowywania. W załączniku przedstawiają przykłady zastosowań zawiesin twardniejących w Polsce.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się badaniami zawiesin twardniejących lub podobnych materiałów budowlanych, uczestników procesu projektowania i wykonywania konstrukcji z zawiesin oraz studentów wyższych uczelni kierunków: budownictwo i inżynieria środowiska.

Monografia pt. Zawiesiny twardniejące jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it