IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Serii "I" PDF Print

There are no translations available.

Zeszyt 75 - Materiały do poziomego oznakowania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-021 – Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński

Zeszyt 76 - Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat technicznych nr Z/2009-03-022 - Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Robert Mularzuk

Zeszyt 77 - Mieszanki mineralno-emulsyjne do budowy i utrzymania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-023 - Zenon Szczepaniak, Paweł  Skierczyński

Zeszyt 78 - Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne). Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-019 – Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010

Zeszyt 79 - Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-027 - Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010

Zeszyt 80 - Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-024 – Zenon Szczepaniak, Leszek Kornalewski   2010

Zeszyt 81 - Liny do sprężania konstrukcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-0015 -- Mirosław Biskup

Zeszyt 82 - Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego - Michał A. Glinicki, Leszek Rafalski, Danuta Bebłacz, Przemysław Kamiński, Zbigniew Czagowiec, Piotr Kowalski, Edward Dmowski     2010

Zeszyt 83 - Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 - Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Andrzej W. Mitas      2011