IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 PDF Print

There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał w Serii "I" Informacje, Instrukcje, zeszyt nr 83 pt. "Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011", której autorami są: Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak i Andrzej W. Mitas.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne (WT) dla znaków o zmiennej treści (ZZT). Komunikat przekazywany uczestnikom ruchu wyświetlany jest na nich z użyciem diod LED (ang. light-emitting diode). Znaki te nazywane są znakami o zmiennej treści o rysunku nieciągłym. Niekiedy w literaturze technicznej, także w normach, na określenie takich znaków używany jest skrót VMS (Variable Message Signs).


Publikacja omawia warunki techniczne, jakie powinny spełniać tego typu znaki wykonane w technice LED, umieszczane na autostradach, drogach ekspresowych i innych drogach dwujezdniowych. Warunki techniczne (WT) powinny mieć zastosowanie również na drogach niższych klas technicznych.

Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla wszystkich zarządców dróg, którzy zamierzają stosować ten istotny element systemu zarządzania ruchem oraz dla producentów i dystrybutorów ZZT.
Dokument określa wymagania techniczne, jakie powinny spełniać znaki o zmiennej treści, ich obudowy i konstrukcje wsporcze. Prezentuje również badania oceny zgodności wyrobu budowlanego.

W warunkach technicznych (WT) przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące właściwości technologicznych, charakterystyki widzialności, projektowania, bezpieczeństwa oraz trwałości znaków i konstrukcji wsporczych, a także liternictwa i zasad tworzenia komunikatów tekstowych. Uwzględniono występujące w Polsce warunki klimatyczne oraz obowiązujące prawo, które nie stoi w sprzeczności z prawem UE - zwłaszcza z Dyrektywami Nowego Podejścia.

Parametry znaków o zmiennej treści (ZZT), opisane w warunkach technicznych (WT), odpowiadają wymaganiom sformułowanym w PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści. Część 1: Norma wyrobu.

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it