Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi Print

There are no translations available.

Marek Łagoda
Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi

W serii Studia z zakresu inżynierii wydawanej przez Polską Akademię Nauk została opublikowana monografia pt. Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorem monografii jest prof. Marek Łagoda z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autor przedstawia na podstawie wyników badań własnych oraz innych badaczy możliwości i metody wzmacniania konstrukcji mostowych z zastosowaniem materiałów kompozytowych FRP. Przedstawia analizę teoretyczną skoncentrowaną na określeniu stanu odkształceń i naprężeń w skleinie oraz umożliwiającą, co jest ważne dla praktyki inżynierskiej, rozpoznanie poziomu sił wewnętrznych w elementach wzmacnianych i wzmacniających. Opisuje metody projektowania podnoszenia nośności na zginanie, ściskanie i ścinanie konstrukcji z betonu, stali, drewna i murowanych. Wszystkie przedstawione technologie wzmacniania zostały potwierdzone doświadczeniami praktycznymi.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się wzmacnianiem mostów lub podobnych konstrukcji budowlanych, uczestników procesu projektowania i wykonywania przebudowy i wzmacniania konstrukcji z zastosowaniem kompozytów FRP oraz studentów wyższych uczelni z kierunku budownictwo.
Monografia pt. Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it