IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

XX Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2021” PDF Print

There are no translations available.

05 lipca 2021

Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zapraszają na XX Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2021”.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Tematyka będzie poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowego i fundamentowaniu budowli. Szczególna uwaga zwrócona będzie na ściany szczelinowe w związku z premierą monografii "Ściany szczelinowe i barety, konstrukcje i zastosowania". W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz wynikające z nich wnioski.

 

Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych.

 

Seminarium odbędzie się 9 września 2021 r. o godz. 1015.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 3 września 2021 r. na adres komitetu organizacyjnego.

 

Koszt Seminarium

Koszt udziału w Seminarium wynosi 615,00 zł z VAT (500 zł netto), dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 553,50 zł z VAT (450 zł netto).

Opłata obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek.

Członkowie Izby Inżynierów Budownictwa mogą się starać o pokrycie kosztów udziału przez Izbę Okręgową.

Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymają monografię "Ściany szczelinowe i barety, konstrukcje i zastosowania".

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość otrzymania na Seminarium materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie` 2018, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice.

 

Sposób płatności

Należność płatna przelewem do dnia 3 września 2021 r. na konto IBDiM:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: "wzmacnianie 2021 - nazwisko(a) uczestnika (ów)".

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

 

Liczba miejsc ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Decyduje kolejność wpłat.

 

Noclegi / Dojazdy

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Komitet Organizacyjny:

Piotr Rychlewski - Przewodniczący, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 604 820 356, (22) 39 00 172

Łukasz Górecki - Sekretarz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. (22) 39 00 183, 517 145 204

Krzysztof Grzegorzewicz

Bolesław Kłosiński

Zakład Geotechniki, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

 

Komunikat
Klauzula infrmacyjna - RODO

 

 

PATRONI MEDIALNI: