Seminarium Arches & Spens Print

There are no translations available.

Seminarium Końcowe projektów Arches & Spens, Fotoreportaż
27-29.08.2009 Ljubljana, Slovenia /.pdf/
Seminarium końcowe Projektu ARCHES – Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures (Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej) odbyło się w dniach 27-28 sierpnia 2009 r.

Projekt, współfinansowany przez ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został zrealizowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W latach 2006-2009 pracowało nad nim dwunastu europejskich partnerów, a koordynował go mgr inż. Tomasz Wierzbicki z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Sprawozdanie z niniejszego wydarzenia.
Treść prezentacji oraz zdjęcia na stronie.
Pan Wiliam Bird z Komisji Europejskiej otrzymuje od Tomasza Wierzbickiego
prospekt informujący o zakończeniu Projektu ARCHES.
Strategicznym celem projektu było podjęcie próby podniesienia standardu i polepszenie stanu drogowych obiektów inżynierskich eksploatowanych w Europie Centralnej. Poprzednie Projekty europejskie, (BRIME, Cost 345, SAMARIS), określiły stan ilościowy i jakościowy obiektów w „starych” krajach Unii Europejskich (15) i nowoprzyjętych (10), przy czym badania te wykazały różnice w stanie posiadania obiektów infrastruktury drogowej zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym. Wykonawcy Projektu mają nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi i procedur dla pełnej i wiarygodnej oceny stanu konstrukcji mostowej oraz opracowanie technologii, szybkich, efektywnych i trwałych napraw i wzmocnień obiektów mostowych, odpowiednich dla krajów o skromniejszych możliwościach finansowych.
Tematyka projektu ARCHES podzielona została na cztery zagadnienia merytoryczne i dwa organizacyjne. Poniżej zaprezentowano podział tematyczny:
WP1 - Zarządzanie projektem – IBDiM,
WP 2 – Monitorowanie i badania konstrukcji – Uniwersytet Kataloński,
WP 3 – Zagadnienia korozji i trwałości konstrukcji – ZAG,
WP 4 – Wzmacnianie konstrukcji – IBDiM,
WP 5 – Naprawa konstrukcji – Politechnika w Lozannie,
WP 6 – Prezentacja efektów projektu.
W trakcie realizacji projektu ARCHES wykonano szereg badań i eksperymentów badawczych, takich jak wzmacnianie konstrukcji użytkowanych obiektów mostowych przy użyciu betonów o wysokiej wytrzymałości i taśm z włókien węglowych. Wynikiem pracy jest szereg procedur i wytycznych, dotyczących miedzy innymi: szacowania nośności obiektów mostowych na podstawie bazy danych wykonanych próbnych obciążeń obiektów, prowadzenia monitoringu konstrukcji obiektów mostowych, oceny strat i zagrożenia korozyjnego z użyciem metody EIS, wzmacniania konstrukcji przy użyciu wstępnie sprężonych taśm z włókien węglowych i wiele innych.
Opracowania te, w języku angielskim, dostępne są na stronie internetowej Projektu http://arches.fehrl.org/. Warto dodać, że część z nich zostanie udostępniona w polskiej wersji językowej.
Fotoreportaż
Wycieczka techniczna