IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Kursy organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów zwolnione z podatku VAT PDF Print

There are no translations available.

Przepis § 13 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) – dalej zwane rozporządzeniem – zezwala instytutowi na stosowanie zwolnienia z VAT w stosunku do kursów, które są przez niego organizowane. Stosownie do brzmienia wskazanego przepisu rozporządzenia z VAT zwolnione są usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dalej zwane ustawą o VAT – świadczone m.in. przez instytuty badawcze. Oznacza to, że zwolnione są wszelkie formy kształcenia inne, niż te  w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Rozporządzenie zostało wydane w dniu 4 kwietnia 2011 roku i weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 6 kwietnia 2011 roku.