IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Inne materiały i wyroby budowlane

 • geosyntetyki (siatki szklane, szklano-węglowe, stalowe i inne)
 • asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne, kity, zalewy drogowe na zimno i na gorąco
 • dodatki: środki adhezyjne, dodatki WMA (na ciepło), środki odświeżające (typu rejuvenator)
 • włókna celulozowe, polimerowe, granulaty gumowe i gumowo-asfaltowe
 • środki gruntujące do betonu
 • papy izolacyjne, masy dylatacyjne
 • materiały odpadowe i ich wykorzystanie w budownictwie drogowym (recykling)
 • kruszywa i wypełniacze mineralne (w ograniczonym zakresie)
 • materiały o zastosowaniu inżynierskim (elastomery, guma) – badania właściwości reologicznych


Wybrane metody badań

1. Roztwory asfaltowe i gruntujące

 • zawartość wody wg PN-EN ISO 9029
 • lepkość / czas wypływu wg PN EN ISO 2431

2. Asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne i zalewy na gorąco:

 • pełen zakres badań według KOT, WT-2, ZTV-Fug StB, PN-EN 13880-x, SNV 671920, DIN 52123

3. Zalewy drogowe na zimno

 • badania według norm serii PN-EN 14187

4. Kruszywa mineralne i wypełniacze mineralne

 • podstawowy zakres wg PN-EN 13043

5. Geosyntetyki

 • wytrzymałość na rozciąganie
 • masa powierzchniowa
 • trwałość (starzenie UV)

6. Środki adhezyjne i emulgatory

 • przyczepność asfaltów do kruszyw wg PN-B-06714/22 i PN-EN 12697-11 (A)
 • termostabilność
 • odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12

7. Prefabrykaty betonowe

 • wskaźnik szorstkości, odporność na poślizg – pomiar wahadłem
 • głębokość makrotekstury wg PN-EN 13036-1

8. Badania reologiczne ciał stałych w reometrze DMA w zakresie temperatury od -100 do 600 stopni Celsjusza (guma, elastomery itp.)