IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Seminarium "Nowoczesne Bariery Drogowe i Mostowe" - projekt AIBDiM
There are no translations available.

10 listopada 2010

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował seminarium o tematyce mającej wyjątkowo duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu wczorajszym odbyła się prezentacja projektu „AIBDiM - Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe”.

Read more...
 
Komunikat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
There are no translations available.

26 października 2010

 

 

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Centrum w sprawie składania wniosków o finansowanie w Programie LIDER uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Centrum przedłużył termin naboru wniosków do dnia 31.10.2010 r.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie do Centrum projektu, który doktorzy chcą zrealizować w ciągu kolejnych trzech lat.

Read more...
 
Rada FERSI w IBDiM
There are no translations available.

21 października 2010

W dniach 18-19 października 2010 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Dróg Mostów miało miejsce posiedzenie Rady FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W posiedzeniu Rady, poza organizatorem spotkania – reprezentującym IBDiM dr inż. Jackiem Malaskiem, wzięli udział przedstawiciele następujących krajów członkowskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Read more...
 
Medal i dyplom dla Związku "Solidarność"
There are no translations available.

18 października 2010

W XXX rocznicę powstania i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w dniu 15 października 2010 r. na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie.
Organizację Związkową Nr 479 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działającą w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie uhonorowano medalem XXX-LECIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGIONU MAZOWSZE    za wkład w powstanie i trwały rozwój naszego Związku.

Read more...
 
Targi Infrastruktura 2010
There are no translations available.

18 października 2010

Instytut Badawczy Dróg i Mostów prezentował swoje osiągnięcia na Targach Infrastruktura 2010, które odbywały się w dniach 13-15 października w Warszawie. Stoisko IBDiM odwiedzali liczni goście zainteresowani realizowanymi w Instytucie projektami, prowadzonymi badaniami oraz wydawanymi publikacjami.

Read more...
 
Zgromadzenie Ogólne FEHRL
There are no translations available.

7 października 2010
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w dniach 5-6 października gościł Zgromadzenie Ogólne FEHRL (FERHL General Assembly -FGA). FGA jest najwyższą władzą stowarzyszenia i odbywa się dwa razy w roku. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy instytutów – członków FEHRL. Prof. Leszek Rafalski przedstawił delegatom IBDiM i jego dokonania koncentrując się na najważniejszych projektach realizowanych w instytucie.

Read more...
 
Nagroda Rektora dla Prof. Leszka Rafalskiego
There are no translations available.

Dnia 1 października 2010 r., podczas inauguracji Roku Akademickiego, Rektor Politechniki Warszawskiej wręczył nagrodę zespołową I stopnia dla: prof. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Leszka Rafalskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za osiągnięcia naukowe w roku 2009. Nagroda była związana z opracowaniem monografii pt. „ Zawiesiny twardniejące” wydanej przez PAN w 2009 roku.

Read more...
 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów – jednostką kategorii A
There are no translations available.

1 października 2010
Dnia 30 września 2010 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny jednostek naukowych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów zajął II miejsce w swojej grupie liczącej 42 jednostki i uzyskał kat. I. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia br., Przepisy wprowadzające reformę nauki, jednostki naukowe kat. I z dniem 1 października br. stają się jednostkami kat. A. Oznacza to, że IBDiM od dnia 1.10.2010 r. ma kat. A.

 
Rozszerzenie zakresu autoryzacji i notyfikacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (2219)
There are no translations available.

24 września 2010

Dnia 30 sierpnia 2010 r. Minister Infrastruktury Decyzją nr 10/AU/WB/10 rozszerzył zakres dotychczasowej autoryzacji IBDiM. Autoryzacja odnosiła się do działań z zakresu certyfikacji zgodności i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (pionowe znaki drogowe, systemy ograniczania ruchu pojazdów, mieszanki mineralno-asfaltowe).

Read more...
 
Konkurs „Modernizacja Roku 2009” rozstrzygnięty
There are no translations available.

27 sierpnia 2010

Tradycyjnie, w pięknych salach Zamku Królewskiego w Warszawie, laureaci konkursu „Modernizacja Roku 2009” zostali uhonorowani nagrodami za swoje realizacje.
W bieżącym roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów, jeden z patronów merytorycznych, nagrodził Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie za modernizację Mostu 3 Maja w ciągu drogi powiatowej nr 1246W.

Read more...
 
Dr Janusz Rymsza w TVN Warszawa
There are no translations available.

Dr Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, goszcząc na antenie stacji TVN Warszawa wyraził opinię na temat stanu technicznego dawnego mostu Syreny, jak również okresowej kontroli warszawskich estakad  prowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Read more...
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 53 of 60

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM