IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Kampania społeczna - „Prędkość zabija. Włącz myślenie”
There are no translations available.

01 kwietnia 2010 r.

W dniach od 21 marca do 6 maja 2010 r.  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Prędkość zabija! Włącz myślenie”.
Głównym celem tej akcji jest zwrócenie uwagi publicznej na problem zagrożeń, jakie stwarza jazda z nadmierną prędkością oraz uświadomienie kierowcom, że wypadek jest konsekwencją ich osobistych decyzji.
Pojęcie nadmiernej prędkości jazdy obejmuje zarówno prędkość wykraczającą poza obowiązujące ograniczenie, jak i prędkość zbyt wysoką w s tosunku do warunków panujących na drodze, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych cech kierowcy.

Read more...
 
Szybkie mosty
There are no translations available.

24 marca 2010 r.

Rozmowa z dr. Januszem Rymszą, p.o. zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Zarówno budowa nowych mostów, jak i modernizacja starych, zniszczonych lub niespełniających wymogów danej klasy nośności, ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej. W sytuacji stałego wzrostu natężenia przewozów najistotniejsze staje się szybkie i skuteczne zapewnienie ciągłości ruchu oraz zminimalizowanie wpływu prac budowlanych na funkcjonowanie czynnych szlaków komunikacyjnych . Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, IBDiM wystąpił z nowatorskim projektem „Mosty w 3 miesiące” (M3M). Jego istotą jest powrót do systemów prefabrykowanych, co pozwala znacznie skrócić czas wykonania obiektu mostowego.  Na czym polega innowacyjność tego projektu?

Read more...
 
Projekty realizowane w IBDiM
There are no translations available.

16 marca 2010

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanym przez Zakład Betonu projektem „Analiza wymagań i opracowanie kryteriów bezpieczeństwa użytkowania pokryw i zwieńczeń studni kanalizacji kablowej wykonywanych w nawierzchniach dróg i ciągów pieszych”. Pod znajdującym się na stronie głównej klawiszem „DROGI” znajdą Państwo opis tego projektu.

 
Wirtualna Biblioteka Nauki
There are no translations available.

13 marca 2010

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pragniemy poinformować, że w związku z inicjatywą podjętą przez Łukasza Topczewskiego dostęp pracowników Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki został rozszerzony o bazy danych ScienceDirect zawierających publikacje z wydawnictwa Elsevier.

Read more...
 
Seminarium "ISKIP - Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów"
There are no translations available.

3 marca 2010

W dniu wczorajszym na seminarium poświęconym prezentacji projektu „ISKIP – Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów” Sławomir Dzienis i Michał Karkowski przedstawili założenia projektu i obszary, w jakich mogą być zastosowane jego rezultaty.

Read more...
 
Minie nawet 10 lat, zanim dziury znikną z dróg
There are no translations available.

23.02.1010

 

Prof. Leszek Rafalski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Świądrem poruszył bardzo ważną dla kierowców kwestię, czyli masowo pojawiające się po zimie dziury w nawierzchniach. Wyjaśnił przyczyny ich powstawania i podkreślił, że tylko kompleksowe przebudowy dróg, choć bardzo kosztowne, uchronią nas przed tym problemem w przyszłości.

Cała rozmowa dostępna na stronie internetowej RMF FM.

 
Wirtualna Biblioteka Nauki
There are no translations available.

13 września 2012   

Z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał projekt Wirtualna Biblioteka Nauki. Z jego pomocą polscy naukowcy mogą zapoznawać się z najbardziej prestiżowymi pozycjami. W celu udostępnienia baz pracownikom IBDiM, inicjatywę podjął Łukasz Topczewski. Już można korzystać z bazy danych ScienceDirect zawierającej publikacje z wydawnictwa Elsevier.

Read more...
 
Wizyta studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
There are no translations available.

16 lutego 2010
Grupa studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odwiedziła IBDiM. Gości powitali: dyrektor  prof.  Leszek Rafalski i Tomasz Kula, jego zastępca. Następnie swoją prezentację o oznakowaniu pionowym, funkcji znaków drogowych, wpływie na brd oraz błędach w ich rozmieszczaniu przedstawił Leszek Kornalewski. Po znakomicie wyposażonych laboratoriach Zakładu Geotechniki i Fundamentowania oprowadził Cezary Kraszewski. Opowiedział o prowadzonych w zakładzie badaniach podłoża dróg, podbudów drogowych, materiałów drogowych i głębokim fundamentowaniu.

Read more...
 
O bezpiecznych drogach zimą
There are no translations available.

11 lutego 2010

W  dniu wczorajszym prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM, jego zastępca - Tomasz Kula i dr Zenon Szczepaniak  byli gośćmi red. Artura Wolskiego, prowadzącego cykliczną audycję  "Wieczór odkrywców".  Na antenie Programu I Polskiego Radia został poruszony bardzo aktualny temat, jakim jest niezwykle silny atak zimy.

Read more...
 
Korzystny dla Instytutu wyrok NSA
There are no translations available.

11 lutego 2010

Od wielu lat trwa spór pomiędzy Instytutem Badawczym Dróg i Mostów a Instytutem Transportu Samochodowego o prawo własności do nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie. ITS dąży do uzyskania prawa do całej nieruchomości, natomiast IBDiM do zajmowanej części (ok. 30% nieruchomości). Dnia 10 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny uznał argumenty IBDiM i uchylił wcześniejszą decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stanowisko NSA otwiera możliwość uzyskania przez IBDiM prawa do w.w. części nieruchomości.

 
Podpisanie aktu notarialnego
There are no translations available.

8 lutego 2010
Prof. Leszek Rafalski podpisał akt notarialny dotyczący nabycia przez IBDiM od PKP S.A. działki gruntowej o powierzchni 3 ha w Żmigrodzie. W podpisaniu tego ważnego dokumentu udział wzięli przedstatwiciele IBDiM, PKP S.A. i Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Obecny był również kierownik Filii Wrocław, dr Wiktor Jasiński.

Read more...
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 56 of 60

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM