IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zespół Technik Pomiarowych - Ważniejsze Osiągnięcia PDF Drukuj

 

  • Opracowanie i wdrożenie systemu pogodowej informacji drogowej
  • Opracowanie urządzenia do sporządzania map termicznych (wzór użytkowy)
  • Opracowanie zintegrowanego czujnika drogowego (wzór użytkowy)