Zespół Technik Pomiarowych - Ważniejsze Osiągnięcia Drukuj

 

  • Opracowanie i wdrożenie systemu pogodowej informacji drogowej
  • Opracowanie urządzenia do sporządzania map termicznych (wzór użytkowy)
  • Opracowanie zintegrowanego czujnika drogowego (wzór użytkowy)