Zespół Technik Pomiarowych - Ważniejsze Prace Drukuj

  • Budowa systemu pogodowej informacji drogowej dla oddziałów GDDKiA: Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Kraków oraz dla miast Warszawa, Poznań, Wrocław
  • Opracowanie układów do pomiarów struktury ruchu oraz pomiarów nacisków osi pojazdów
  • Zrealizowanie 46 naukowo - technicznych filmów video w latach 1991 - 2004
  • Przeprowadzenie badań sprawdzających wymagane warunki techniczne i technologiczne do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających dla:
  • Rozsypywarek drogowych typu ECOS i typu STRATOS prod. SCHMIDT - POLSKA Sp. z o.o
  • Rozsypywarki drogowej typu EPOKE SW3501 prod. EPOKE A/S (Dania)
  • Rozsypywarki drogowej typu ACOMETIS 4m3 prod. ACOMETIS S.A. (Francja)