Zespół Technik Pomiarowych - Seminaria Drukuj

ZORGANIZOWANE

Rok 2001

  • Wykorzystanie systemów referencyjnych do tworzenia i eksploatacji baz danych o transporcie, 13.03.2001
  • Zintegrowany system drogowych stacji telemetrycznych, 14.05.2001