Zespół Telematyki - Zakres Działalności Drukuj

  • standaryzacja w telematyce,
  • architektura systemów telematycznych,
  • systemy łączności,
  • systemy nawigacji w transporcie,
  • systemy informacji przestrzennej i bazy danych,
  • edukacja dotycząca telematyki,
  • integracja systemów telematycznych,
  • teledetekcja drogowa.