Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Zakres Działalności Drukuj

 • prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • prace wdrożeniowo-innowacyjne z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • opiniowanie nowych rozwiązań inżynieryjno-technicznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa drogowego,
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
 • polityka transportowa:
  - polityka transportowa krajowa i regionalna,
  - koordynacja miejskich polityk: transportu zrównoważonego i zagospodarowania przestrzennego,
  - zarządzanie mobilnością w miastach,
  - systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city),
  - redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
  - autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego.