IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Współpraca Międzynarodowa PDF Drukuj

Współpraca międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się problematyką BRD

W ramach współpracy zagranicznej Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestniczy w pracach najważniejszych w naszej dziedzinie organizacji międzynarodowych:

  • FERSI – Forum of European Road Safety Research Institutes
  • FEHRL – Forum of European National Highway Research Laboratories
  • ERF – European Union Road Federation

W FERSI (Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) reprezentantem interesów Instytutu i innych polskich ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego jest członek pracowni dr inż. Jacek Malasek.