IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Współpraca Krajowa PDF Drukuj

Współpraca krajowa z instytucjami zajmującymi się problematyką BRD

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współpracuje z następującymi instytucjami w kraju:

  • Ministerstwem Infrastruktury
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
  • Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Zarządem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Ośrodkami naukowo-badawczymi